O spoločnosti

Sme na trhu 25 rokov a zastávame silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti povrchových úprav. Špecializujeme sa na galvanizáciu a pokovovaniu kovových súčiastok pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel.

Firma TESGAL, s.r.o.  vznikla v marci 1996 v priestoroch bývalej firmy TESON Vráble, v tom období sme zamestnávali 20 pracovníkov. V roku 1996 sme prešli z kyanidového zinkovania na slabokyslé zinkovanie – ktoré  menej zaťažovalo životné prostredie a spĺňalo požiadavky na ochranu životného prostredia. 

V roku 2008 vybudovaná nová výrobná hala s rozlohou 3400 m2 v ktorej bola inštalovaná nová závesová automatická linka na liatinový povlak zinok – nikel, v tom období bol prvý na Slovensku. Neskôr v 2010 bola zavedená do prevádzky nová automatická bubnová linka na hromadné povrchové úpravy a to zinok -nikel a alkalický zinok. V roku 2011 bola vybudovaná automatická multifunkčná  linka pre závesové a bubnové pokovenie zinkofosfátom, mangánofosfátom a calciofosfátom. 

V roku 2015 sme boli ocenení v rámci Nitrianskeho kraja  kde sme získali 4. miesto spomedzi strojárskych firiem.

V roku 2017 sme postavili poslednú výrobnú halu s rozlohou 1400m2 v ktorej bola inštalovaná ďalšia nová závesová automatická linka na liatinový povlak zinok – nikel.

V tomto období sme vyčerpali všetky priestorové možnosti firmy na Staničnej ulici, prispeli sme k rozvoju firmy kúpou nových priestorov  v priemyselnom parku mesta Vráble v rozlohe 7000m2. V týchto priestoroch sme vybudovali automatickú závesovú linku pre povrchovú úpravu hliníkových súčiastok pasiváciou a anodickou oxidáciou.
Tesgal tím

Sme na trhu 25 rokov a zastávame silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti povrchových úprav. Špecializujeme sa na galvanizáciu a pokovovaniu kovových súčiastok pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel.

Presadili sme sa vďaka kvalitnému personálne obsadeniu v celej riadiacej štruktúre spoločnosti, vysokému nasadeniu a profesionalite vedenia spoločnosti, stredného manažmentu ako aj personálu výrobného a podporných oddelení.

Duálne vzdelávanie

Dávame priestor duálnemu vzdelávaniu v spolupráci s lokálnymi strednými odbornými školami.

BOZP a PO

Zabezpečením BOZP a PO cez kvalifikovanú externú firmu dosahujeme vysokú úroveň ochrany zdravia, požiarnej ochrany a ochrany majetku.