Kvalita

Sme na trhu 25 rokov a zastávame silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti povrchových úprav. Špecializujeme sa na galvanizáciu a pokovovaniu kovových súčiastok pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel.

Na kontrolu hrúbky povlaku sa používajú 

Stolový röntgenový fluorescenčný merací prístroj FISCHERSCOPE X-RAY, ktorý okrem hodnoty hrúbky dokáže určiť i percentuálny pomer Ni a Zn vylúčeného zliatinového povlaku ZnNi.

Prenosné digitálne hrúbkomery FISCHER resp. magnetické hrúbkomery MIKROTEST. Za účelom dodržiavania parametrov uvedených prístrojov ku kontrolnej činnosti podliehajú prístroje pravidelnej kalibrácii.

Korózna komora 

V rámci zvyšovania kontroly a kvality pokovených výrobkov zakúpila spoločnosť v roku 2010 koróznu komoru. V nej vykonáva prevádzkové skúšky koróznej odolnosti výrobkov podľa STN a EN noriem v dopredu nadefinovanom a kalibrovanom prostredí.

Údaje:
Výrobca: Gebr. LIEBISCH GmbH, SRN
Typ: SKB 1000 A-TR

Vykonávané typy skúšok:
– predvolené skúšky : kondenzačná skúška, korózna skúška v soľnej hmle, cyklická skúška
– možnosť navoliť jednotlivé programy podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Kalibrácia teplomerov je vykonávaná spoločnosťou LABIMEX CZ s.r.o.