Duálne vzdelávanie

Sme na trhu 25 rokov a zastávame silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti povrchových úprav. Špecializujeme sa na galvanizáciu a pokovovaniu kovových súčiastok pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel.

Pozitívne stránky duálneho vzdelávania:

Do duálneho vzdelávania sme sa zapojili v roku 2016 pod vedením Mgr. Silvie Marčekovej. Spolupracujeme so školami: STOŠ Vráble: sme certifikovaný na odbornosť : Mechanik číslicovo riadených strojov K 2412 Mechanik nastavovač K2411 Mechanik mechatronik K2679 Logista 3968 4 ročné štúdium. Po úspešnom ukončení štúdia našlo uplatnenie v našej firme niekoľko študentov na rôznych poziciach /parťák, pracovník na údržbe, neutralizačnej stanici./ V súčasnosti máme 5 študentov. Študenti pracujú pod vedením vyškolených inštruktorov. V každom roku prijímame dvoch študentov. MN – 2 študenti v prvom ročníku a jeden v druhom ročníku. Logista –od šk.roku 2019/2020 máme jednu študentku v 3. ročníku a 1. ročníku Študentom poskytujeme: – štipendium: 1 ročník – 40€ 2 ročník – 60€ 3 ročník – 80€ 4 ročník – 100€ oblečenie, stravu, cestovné, za produktívnu prácu sú študenti odmeňovaní, Študent, ktorý dosiahne najlepšie výsledky každoročne odmeňujeme